Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken. Ook Publi-Air voert een duurzaam beleid. Ons beleid is gericht op 3 speerpunten: Maatschappij, Milieu en Integriteit en bedrijfscultuur.

Maatschappij
Publi-Air werkt al jaren nauw samen met een aantal vaste leveranciers, zowel in Nederland als daarbuiten. Op die manier draagt Publi-Air bij aan de werkgelegenheid in landen als China, India en Taiwan, waar het hebben van werk en inkomen niet altijd vanzelfsprekend is. Daarbij is het welzijn van de productiemedewerkers voor ons erg belangrijk. Publi-Air werkt alleen samen met bedrijven die hun mensen goede voorzieningen bieden en de mensenrechten respecteren. Onze producten zijn gegarandeerd kinderarbeidvrij. Onze internationale partners dragen waar mogelijk bij aan verbetering van de omstandigheden in hun directe omgeving, zoals infrastructuur en scholing.

Onze producten worden met de grootste zorg gemaakt om een veilig gebruik en kwaliteit te garanderen. Alle gebruikte materialen zijn getest door SGS en voorzien van testrapporten. SGS is wereldwijd bekend en erkend voor benchmarking  ten aanzien van kwaliteit en integriteit.

Publi-Air draagt alle Goede Doelen een warm toe. Daarom krijgen zij standaard 15% korting op hun bestelling. Daarnaast sponsoren wij regelmatig evenementen van Goede Doelen door het kosteloos ter beschikking stellen van onze verhuur inflatables of kortingen op inzetten. In 2012 organiseert Publi-Air ter ere van het 40-jarig jubileum een Goede Doelen Verkiezing waarbij de winnaar een inflatable cadeau krijgt ter waarde van 5000,- euro.

Milieu
Als producent en leverancier van pvc houdende producten ziet Publi-Air het als haar verantwoording de belasting voor milieu zoveel mogelijk te beperken. Zolang het in gebruik is, is de belasting voor het ecologisch systeem nihil. Maar zodra een inflatable wordt afgedankt en vernietigd moet worden, kan deze belastend worden. PVC materiaal kan echter heel goed gerecycled en hergebruikt worden. Publi-Air probeert op de volgende manieren een optimale cyclus te bereiken: door bewustwording bij onze klanten te bewerkstelligen en hen te stimuleren hun afgedankte inflatables te laten recyclen. Wij bieden hen zelfs de mogelijkheid om hun inflatables na gebruik kosteloos bij ons in te leveren zodat wij deze op een verantwoorde wijze kunnen laten vernietigen en recyclen voor hergebruik. Deze en eventueel onze eigen overschotten of afgekeurde producten worden door ons verzameld en aangeboden aan een gespecialiseerd bedrijf in de regio.

Onze leveranciers gaan zeer zorgvuldig om met hun grondstoffen en werken met respect voor het milieu. Materialen worden maximaal gebruikt en verwerkt zodat er een absoluut minimum overblijft aan afval. Het restmateriaal wordt zelfs hergebruikt in andere lokale producten.

Binnen ons kantoor in Laren proberen wij zo min mogelijk papier te gebruiken en te printen. Mede daarom is Publi-Air in 2012 gestart met digitale facturen.

Integriteit en bedrijfscultuur
Publi-Air gaat altijd uiterst zorgvuldig om met aanvragen van klanten. In de wereld van reclame en marketing zijn vaak grote belangen gemoeid en is geheimhouding over geplande projecten niets vreemds. Onze medewerkers zijn hiervan doordrongen en handelen hier ook naar.

Onderling respect en waardering zijn een belangrijke waarde binnen Publi-Air. Er wordt gezamenlijk hard gewerkt om een maximale klanttevredenheid te halen en tegelijkertijd een gezond bedrijfsresultaat. Ieder individu neemt daarin zijn of haar verantwoordelijkheid. De uitkomst van ons team telt meer dan afzonderlijke delen. Daarbij is er genoeg ruimte voor plezier en humor.